تبلیغات
کرمانج و کرد - ترجمه یکی از آهنگهای دکتر شوان پرور

ترجمه یکی از آهنگهای دکتر شوان پرور

پنجشنبه 29 آذر 1386 , توسط کرمانج کرد

ترجمه یکی از آهنگهای دکتر شوان پرور

27 10 2007

 

 ترجمه یکی از آهنگهای دکتر شوان پرورشوان پرور ( دنبال چی میگردی ) دختر کرد 

   Li kolane bajare avrupa li kecek kurd rast hatim be xodi digeriya

 

در کوچه و پس کوچه های اروپا با یک دختر کرد روبرو شدم

 Bi dilgermi bervi min hat xuya bu li cara sere xo digeriya

 

با دلگرمی به سویم اومد و معلوم بود دنبال راه چاره ای برای خود میباشد

 Min go delale delale

 

گفتم ای ما ه چهره

 

Sirine hevale

 

ای دوست و خواهر

 

Be xodi  be male

 

بی صاحب و بی خانه

 

Ci digeri

 

دنبال چی میگردی

 

Go lolo birawo em bi ber zolma baye res ketin iro welate durye va derketin

 

گفت ای برادر ، ما از ظلم طوفان سیاه  فرار کردیم ،خودمان در وطن غریبه دیدیم

 

Weke min hezara hene be karo sermiya welate xeribye sermeze ketin

 

هزارن نفر مثل من هستند ، بی پول و سرمایه در وطن غریبه شرمنده شدند

 

Min go delale delale

 

گفتم ای ماه چهره

 

Sirine hevale

 

ای دوست و خواهر عزیز

 

Be xodi be male

 

بی صاحب و بی خونه

 

Ka beje ez cibikim

 

بگو من چکار کنم

 

Disa go lolo keko bele heq negotine welate meriya sirintire

 

باز هم گفت ای برادر ، آری راست گفتند. وطن خود آدم خیلی شیرین تره

 

Ger hindiki azadi hebya bircibuna walate me ter buna walate xelqe bi rumet tire

 

اگر کمی آزادی باشه ، گرسنگی وطن آدمی خیلی از سیر بودن وطن غریبه خیلی بهتر است

 

Min go delale delale

 گفتم ، ای خوب ماه چهره

 

Sirine hevale

 

ای دوست و خواهر عزیز

 

Be xodi be male

 

بی صاحب و بی خونه

 

Bele tu rast deji

 

آره تو راست میگی

 

Ka emji welate xo sen bikin

 

بیا ماهم وطن خود را گلستان کنیم

 

Welat azadiye

 

یک وطن آزاد داشته باشیم


نظرات : 3 Comments »
Tags : زبان کردی و کرمانجی, شعر و شاعران کورد و کرمانج, فرهنگ, موسیقی کردی