تبلیغات
کرمانج و کرد - ترانه ای در قالب سه خشتی

ترانه ای در قالب سه خشتی

سه شنبه 13 آذر 1386 , توسط کرمانج کرد

ترانه ای در قالب سه خشتیسه خشتی كرمانجی

 

   جوانی چو نكا كالم           له جم خلك نكا تالم

             ژه دردی ته از ده نالم

 جوانی رفت و حالا پیرم       در نزد مردم اکنون تلخم

             از درد تو من می نالم

                * * * * * *

كلیدری  وه دار گیزه           گلان تی را ویزه ویزه

            خاطری ته پر عازیزه

 

                * * * * * *  

چیای سر مه وه كمایه             كس له دور مه نمایه 

          دادرس مه وه الله یه

کوه بالای سر ما پراست          هیچ کس در اطراف من نمانده

      تنها خدا دادرس من است

           * * * * * *                                 

مالان باركركوچ وه ره كه ت      قز خملی وه دودهه كه ت

              یه من و وی وه خدی كه ت

قافله بار و بنه بست و حرکت کرد    دختر هم به دنبال تو افتاد

          عاقبت من و او را خدا می داند

            * * * * * *

وه قروان بژنی قاده            وه كوچه دا ته پیاده

              آدم ننه پریزاده

                  * * * * * *

له بن داران له بن داران           له ته برف وله من باران

 

                 وه دست گرت چاوله یاران 

در زیر درختان در زیر درختان    برای تو برف و برای من باران

      دستش را گرفت و چشم به یارن دوخت 

             * * * * * *

از وه دلم بی دل كرم               پرو بال من ژی كرن

        واچه جه ورو وه من كرن

من دلی داشتم ، که آن را هم از من گرفتند    پرو بال مرا کنندند

   این چه ظلمی بود که به من کردند

 

+گزیده ای از اشعار چند شاعر جوان کورد در خراسان

 

+شاخص های زبان و قالب شعر کرمانجی

 

+جعفر قلی زنگلی دانی سا مه کتاو ژی 

 

 +گویش‌ها و لهجه‌ها زبان‌ کردی

 

+الفبا و نوشتار در زبان کرمانجی

 

+نگاهی به موسیقی شمال خراسان سراسر رزم و حماسه